AUREA 4 S.L.

PROMOCIONS I CONSTRUCCIONS

Promocions i Construccions Aurea 4 S.L. © 2014

Vivenda Unifamiliar

Vivenda Plurifamiliar

Industrial

Urbanisme i Paissatgisme

Reforç d’estructures

Aluminosi

Cobertes e Impermeabilitzacions

Façanes

Muntatges d’ascensors i elevadors

Acondicionament de Locals Comercials

Patis, vestíbuls i escales

Inspeccions Técniques de l’Edifici (ITE)

Arquitecte técnic i Enginyer

Elaboració de projectes

Certificats d’eficiència energética

Tramitació i Assessorament

Financiació total o parcial

Credit a la comunitat

REHABILITACIÓ INTEGRAL D’EDIFICIS

GESTIÓ TÉCNICA

GESTIÓ ADMINISTRATIVA

ENTITAS BANCARIES

EDIFICACIÓ D’OBRA NOVA

Tramitació de permisos

Tramitació de subvencions

Som una empresa especialitzada en la Promoció i Construcció d’obra nova i en la Rehabilitació parcial e integral dins de la edificació.


Posem a la seva disposició l’experiència adquirida en el sector, amb l’objectiu d’oferir-li la gestió i el servei professional que hem anat adquirint en els últims anys.

Tanmateix, l’empresa disposa de les acreditacions, assegurances i formació del personal necessaria per exercir les activitats del sector.


La professionalitat i l’expèriencia del nostre personal tècnic i productiu afegit a l’utilització de materials de primeres marques garantides, ens permeten oferir-los les millors solucions que, arribat el moment de Rehabilitar una edificació, han d’aplicar-se.


Igualment a la Construcció d’obra nova, projectem, gestionem i construïm l’obra que demanda el client, encarregant-nos de realitzar tot el procés necessari per a l’edificació de la vivenda unifamiliar o plurifamiliar.


Aurea4 S.L., posa a la seva disposició el coneixement i l’assessorament del nostre Servei Tècnic per a realitzar Projectes, emetre Certificats o informes i acompanyar la corresponent valoració econòmica.

Els Nostres Serveis

Consideri els nostres serveis técnics per realitzar el seu projecte.