El pressupost

L’elaboració d’un pressupost i l’assessorament técnic per part de la nostra empresa per establir les prioritats constructives que requereix una edificació es gratuita.


Quan contactin amb AUREA4, s’acordarà un dia de visita. Aquesta primera visita serveix per realitzar una evaluació tècnica de les possibles patologies i deficiències que presenta l’edificació.


L’empresa elaborarà un estudi de costos i el corresponent pressupost.


Si el client disposa d’un projecte, realitzarem una valoració basada en l’estat de medicions realitzades per el facultatiu.

En cas de no disposar de projecte, l’empresa pot oferir-li els serveis tècnics necessaris per poder realizar-lo.


Si l’empresa realitza el projecte d’obra, en el pressupost es desglosará els costos tècnics i els costos constructius necessaris.


Aquest procés per realitzar un estudi de costos i el seu pressupost, serà el mateix si la demanda per part del client correspon a una obra nova, acondicionament de locals comercials, muntatge d’ascensors, urbanitzats i enjardinats o instalacions industrials.